cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Downloads

Download een voorbeelden van agenda's, actielijsten, besluitenlijsten en notulen.

 

Presentielijst

De presentielijst wordt uitgebreid besproken in het Kenniscentrum. Download van een voorbeeld via de bijbehorende Info-mail!

Naar Presentielijst

Notulen

Voor meer uitleg zie verslagvormen.

Actielijst

Meer uitleg over de actielijst.

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Besluitenlijst

Meer uitleg over de besluitenlijst.

Agenda voor vergaderingen

De vergaderagenda wordt uitgebreid besproken in het Kenniscentrum.

Via de bijbehorende Info-mail kun je minstens 6 voorbeelden van vergaderagenda's downloaden (inclusief de geannoteerde agenda)!

Naar Vergaderagenda

Convocatie

Meer informatie over de convocatie vind je in het Kenniscentrum, waar je ook voorbeelden van convocaties kunt downloaden!

Naar Convocatie

Privacy en Disclaimer