cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Wvttk - wat verder ter tafel komt

Op veel agenda's komt het punt 'Wvttk' voor. Dit agendapunt geeft de deelnemers de mogelijkheid om nieuwe gespreksonderwerpen aan de orde te brengen.

 

WVTTK

Wvttk vind je meestal aan het einde van de vergaderagenda, bijvoorbeeld direct voorafgaand aan de sluiting van de vergadering.

Wvttk - betekenis

Wvttk is de afkorting van: Wat verder ter tafel komt.

Bekijk het agendapunt Wvttk als een soort vangnet. De vergaderagenda is soms al langer voor de vergadering gemaakt. Ontstaan in de tussenliggende tijd nog belangrijke kwesties, dan kunnen deze nu tóch worden besproken onder het agendapunt Wvttk. Een ideale oplossing, vind je niet?

 

 

Wvttk in de notulen

Er zijn drie mogelijkheden voor het verloop van de vergadering bij het agendapunt wvttk:

Naam van het agendapunt

Tijdens 'Wvttk' kunnen er nul, één, maar ook meerdere onderwerpen besproken worden. In alle gevallen verandert de naam van het agendapunt niet. De naam blijft dus: Wat verder ter tafel komt.

Worden er onder wvttk meerdere onderwerpen besproken, dan moet elk onderwerp afzonderlijk worden weergegeven. Gebruik dan tussenkopjes om een duidelijke indeling te maken.

Inhoudelijk is de weergave van de besproken onderwerpen gelijk aan de weergave van normale (variabele) agendapunten. Het is daarom ook goed mogelijk om de techniek van het methodisch notuleren toe te passen bij het agendapunt Wvttk! Op die manier weet je dus precies wat je moet schrijven in je notulen.

Keerzijde

Wvttk geeft de deelnemers veel flexibiliteit. Nadeel is dat er vrij plotseling nieuwe onderwerpen worden aangesneden. De deelnemers kunnen zich daarop niet goed voorbereiden. Het onderwerp kan daarom niet effectief en doelgericht besproken worden.

Zo moet dat

Op veel agenda's is het agendapunt Vaststelling agenda opgenomen. Wil een deelnemer een onderwerp aan de orde brengen dat nog niet op de agenda staat, dan kan hij/zij dit bij het agendapunt Vaststelling agenda inbrengen. De vergadering kan dan besluiten om de agenda te wijzigen. Op deze manier heeft iedereen een beter overzicht en kan iedereen zich ook beter instellen op de bespreking van dit nieuwe gespreksonderwerp.

Het agendapunt Wvttk is dus geheel overbodig wanneer het agendapunt Vaststelling agenda is opgenomen. Op een goed opgestelde vergaderagenda komt daarom ten hoogste één van deze punten voor, nooit beide! Daarbij heeft het agendapunt Vaststelling agenda de voorkeur omdat dit leidt tot een meer effectieve vergadering.

Privacy en Disclaimer