cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

De actielijst

Bij de notulen vind je vaak als bijlage een een actielijst (ook wel: actiepuntenlijst).
De actielijst is een overzicht van de uit te voeren actiepunten naar aanleiding van de vergadering.

 

Hoe maak je een actielijst?

De actielijst bestaat uit een tabel met een aantal kolommen. Meestal ziet men kolommen zoals in dit voorbeeld.

 

Num Datum Wie Wat Wanneer
22. 14-02-2023 Simon Wit offerte 5-provider traject voorbereiden 28-02-2023
21. 14-02-2023 Gert Ham rondsturen verslag vergadering O.R., d.d. 21-01-2023 15-02-2023
18. 17-01-2023 Gert Ham contact opnemen met drukkerij inzake verhuisberichten 24-01-2023
15. 17-01-2023 Mark Kist voorstel maken voor belettering bedrijfswagens, 5 bedrijven selecteren 28-02-2023
9. 20-12-2022 Simon Wit advertentie plaatsen voor vacature secretaresse P&O 31-01-2023
4. 22-11-2022 Inge Kop uitvoeren concurrentieonderzoek 15-07-2023

Wat zie je in een actielijst?

Op de actiepuntenlijst staan alleen actiepunten die nog moeten worden uitgevoerd, eventueel ook nog van voorgaande vergaderingen! Hierdoor kan de nummering van de actielijst onderbroken zijn zoals in het voorbeeld.

Deze actiepuntenlijst is de actielijst van de vergadering van 14-2. Actiepunten 21 en 22 zijn nieuwe actiepunten.

De actiepunten 18, 15, 9 en 4 van voorgaande vergaderingen zijn kennelijk nog niet afgehandeld en staan dus nog op de lijst.

De tussenliggende actiepunten (20, 19, 17, 16 etc.) zijn al afgehandeld.

 

 

Wat is het nut van een actielijst?

Veel deelnemers nemen niet de tijd om het hele verslag door te lezen, maar willen graag snel kunnen zien welke taken ze moeten uitvoeren.
Een actielijst geeft deze informatie snel en overzichtelijk.

De actielijst is meestal niet verplicht, maar wordt meestal erg gewaardeerd door de deelnemers.

 

Voorbeeld van een actielijst

Je kunt hier een voorbeeld downloaden van een actielijst. Je kunt dit model van een actielijst gebruiken en zo nodig aanpassen aan je eigen wensen.

Download: voorbeeld actielijst

Hoe hanteer je een actielijst?

Beschouw de actielijst niet als een eenmalig opgesteld document!

Een actielijst is een document dat op verschillende momenten wordt bijgewerkt (geactualiseerd).

Leren hoe je een actielijst maakt?

In de Cursus Notuleren Basis leer je hoe je verschillende soorten actielijsten maakt (en natuurlijk nog veel meer onderwerpen).

Informatie over Notuleren Basis

En in de Cursus Notuleren met ChatGPT leer je hoe je heel snel en moeiteloos actielijsten maakt!

Informatie over Notuleren met ChatGPT

 

 

Privacy en Disclaimer