cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Privacy verklaring van Notuleren.nl - augustus 2017
 

Notuleren.nl verspreidt informatie over het notuleren en ontwikkelt en verzorgt notuleercursussen.

Notuleren.nl behandelt persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij om de organisatie van notuleercursussen zo goed mogelijk te laten verlopen en om u te adviseren over de aangeboden producten en diensten. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking van Persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de producten en diensten van Notuleren.nl, dan worden uw gegevens vastgelegd. Deze gegevens gebruiken wij voor het leveren van het betreffende product of het uitvoeren van de afgesproken dienst. Daarnaast kunnen wij de gegevens gebruiken voor overige dienstverlening en om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten. Indien u hierop geen prijs stelt, kunt u zich hiervoor via e-mail afmelden bij Notuleren.nl: cursus@notuleren.nl

Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor Notuleren.nl en worden niet aan derden verstrekt.

Inzage en correctie

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. Indien er sprake is van onjuistheden, dan kunt u deze laten corrigeren. U kunt hiervoor per e-mail een aanvraag doen: cursus@notuleren.nl

Wijzigingen in Privacy verklaring

Notuleren.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.

 

 

Privacy en Disclaimer