cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Presentielijst: de aan- en afwezigen

In de notulen moet worden aangegeven
welke deelnemers aanwezig (en niet aanwezig) waren
tijdens de vergadering.

Deze presentielijst wordt het overzicht van aanwezigen en afwezigen genoemd.

 

Overzicht van aan- en afwezigen: de regels

Als de vergadergroep relatief klein is, dan levert het voor de notulist meestal niet veel problemen op. Een voorbeeld zou kunnen zijn:

Aanwezig: A. de Noor (voorzitter), H. Berends, P. van Dam, T. Pastoors, W. Zuidema en N. Terberg (notulen).

Afwezig: L. de Hond (m.k.) en T. Langsma (z.k.).

Download voorbeeld agenda

Via de info-mail bij deze webpagina kun je veel verschillende voorbeelden van vergaderagenda's downloaden!

In de Info-mail bij deze pagina:

  • Bijzondere situaties
  • Handige tips
  • Voorbeelden downloaden.

Uitleg: Info-mail

Het online Kenniscentrum geeft algemene informatie. Genoeg om je te oriënteren op een bepaald onderwerp of thema.

Maar de ruimte ontbreekt om écht diepgaand in te gaan op de materie!
Wil je dus meer weten? Dan kan dat via een Info-mail. De info-mail gaat veel dieper in op het onderwerp en meestal worden ook voorbeelddocumenten meegestuurd. Makkelijk om te bewaren en later nog eens na te lezen!

De Info-mail is gratis en je ontvangt dan ook de nieuwsbrieven van Notuleren.nl.

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Handige tips

  • Als je notuleert en je kent de deelnemers niet, vraag dan aan de voorzitter of er een voorstelronde of introductieronde gehouden kan worden.
  • Bij een grote groep van aanwezigen is het soms gebruikelijk dat elke spreker eerst zijn/haar naam vermeldt.
  • Teken voor jezelf een plattegrondje van de vergaderopstelling. Geef elke deelnemer een nummer. In je aantekeningen vermeld je dan niet de naam, maar alleen het nummer. In de uitwerking vermeld je natuurlijk weer de juiste namen.

Bijzondere situaties

Als er zeer veel deelnemers zijn, dan kun je er ook voor kiezen om het overzicht van aanwezigen en afwezigen te maken op een aparte bijlage bij de notulen.

In de kop van het verslag zet je dan: 'Aanwezig: zie bijlage'.

Privacy en Disclaimer