cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Agenda vergadering

Zonder een goed opgestelde agenda kun je niet effectief vergaderen. Alleen met een goede vergaderagenda kunnen de deelnemers zich voorbereiden en kan de vergadering gestructureerd en efficiënt verlopen.

 

Opbouw vergaderagenda

De vergaderagenda begint met een duidelijke kop. In één oogopslag moet duidelijk zijn om welke vergadering het gaat (naam, datum, tijd, locatie etc.).

Dan volgt een overzicht van de te bespreken onderwerpen: de agendapunten.

Er zijn twee soorten agendapunten: de vaste (steeds terugkerende) en de variabele agendapunten die telkens verschillend zijn.

Gratis cursus vergaderagenda maken

Je leert hoe je een professionele vergaderagenda maakt, die praktisch en overzichtelijk is.
Met deze vergaderagenda verloopt de vergadering gestructureerd.

Deze online cursus duurt ongeveer 30 minuten.

Informatie en aanmelden

Opening

De Opening is een vast agendapunt. De vergadering wordt formeel geopend, meestal met een welkomstwoord van de voorzitter.

Vaststelling van de agenda

Ook dit is een vast agendapunt. De deelnemers kunnen de conceptagenda wijzigen, bijvoorbeeld de volgorde van de agendapunten wijzigen en nieuwe agendapunten toevoegen.

Mededelingen

Bij dit vaste agendapunt horen de korte berichten ter kennisname, zoals berichten van verhindering.

Vorige notulen

Bij dit vaste agendapunt worden de conceptnotulen besproken met eventuele correcties, vaststelling van de notulen en eventuele actualiteiten naar aanleiding van de vorige notulen.

Ingekomen stukken

Ook dit is een vast agendapunt. Bespreking van de ingekomen stukken en besluiten over de afhandeling hiervan.

Bespreekpunten

Dit zijn de inhoudelijke onderwerpen die tijdens de vergadering besproken worden, de kern van de vergadering. Vaak zijn dit circa 3 of 4 onderwerpen, maar dit kunnen er ook veel meer zijn.

Deze agendapunten noemen we de variabele agendapunten.

Rondvraag

Bij dit vaste agendapunt krijgt iedereen de gelegenheid om korte, informatieve vragen te stellen.

Sluiting

Bij dit vaste agendapunt wordt de vergadering formeel gesloten door de voorzitter (soms met besluit over de volgende vergaderdatum).

Download voorbeeld agenda

Via de info-mail kun je veel verschillende voorbeelden van vergaderagenda's downloaden!

Uitleg: Info-mail

Het online Kenniscentrum geeft algemene informatie. Genoeg om je te oriënteren op een bepaald onderwerp of thema.

Maar de ruimte ontbreekt om écht diepgaand in te gaan op de materie!
Wil je dus meer weten? Dan kan dat via een Info-mail. De info-mail gaat veel dieper in op het onderwerp en meestal worden ook voorbeelddocumenten meegestuurd. Makkelijk om te bewaren en later nog eens na te lezen!

De Info-mail is gratis en je ontvangt dan ook de nieuwsbrieven van Notuleren.nl.

In de Info-mail bij deze pagina:

  • Praktische tips voor vergaderagenda's
  • Voorbeelden van vergaderagenda's downloaden.

Wie maakt de vergaderagenda?

Het opstellen van de vergaderagenda is formeel de taak van de secretaris van de vergadering. Bij verenigingen en ook bij OR-vergaderingen is dit een aparte functie voor de secretaris.
Is er geen aparte secretaris (zoals bij de meeste vergaderingen!) dan valt deze taak automatisch toe aan de voorzitter. De voorzitter kan deze taak delegeren. De secretaresse en/of notulist is dan een voor de hand liggende keuze.

 

Privacy en Disclaimer