cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Convocatie

Het woord Convocatie wordt meestal vertaald als uitnodiging, samenroeping of bijeenroeping. De convocatie is dus de uitnodiging voor de vergadering die aan de deelnemers wordt gestuurd.

 

Inhoud van de Convocatie

In de convocatie horen bepaalde gegevens te staan. Deze gegevens zijn:

  • Datum van de vergadering
  • Tijdstip van de vergadering
  • Locatie van de vergadering
  • Agenda van de vergadering
  • Vergaderstukken (als bijlage)

Vergaderagenda en convocatie

Er zijn twee mogelijkheden: de vergaderagenda is een onderdeel van de convocatie óf de vergaderagenda is een bijlage die met de convocatie wordt meegestuurd.

Wanneer de vergaderagenda een onderdeel is van de convocatie, dan wordt de vergaderagenda (met alle agendapunten) volledig opgenomen in de convocatie.

Voorbeeld convocatie downloaden

In de Info-mail bij deze pagina:

  • Wanneer is een convocatie verplicht?
  • Tips voor convocaties maken.
  • Voorbeelden van convocaties downloaden.

Uitleg: Info-mail

Het online Kenniscentrum geeft algemene informatie. Genoeg om je te oriënteren op een bepaald onderwerp of thema.

Maar de ruimte ontbreekt om écht diepgaand in te gaan op de materie!
Wil je dus meer weten? Dan kan dat via een Info-mail. De info-mail gaat veel dieper in op het onderwerp en meestal worden ook voorbeelddocumenten meegestuurd. Makkelijk om te bewaren en later nog eens na te lezen!

De Info-mail is gratis en je ontvangt dan ook de nieuwsbrieven van Notuleren.nl.

Privacy en Disclaimer