cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Juridische aspecten van notulen

Regelmatig krijgen wij vragen over de juridische aspecten van notulen. Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud van notulen, wie bepaalt er uiteindelijk of notulen een correcte weergave zijn van de vergadering? En wie kun je hierop aanspreken wanneer blijkt dat de notulen niet correct zijn?

 

Juridisch: betrokken personen

Alle betrokkenen hebben belang bij duidelijkheid. Een secretaresse moet weten welke verantwoordelijkheden zij heeft bij het opstellen van notulen. Maar ook de deelnemers aan de vergadering moeten weten tot wie zij zich kunnen wenden indien zij het niet eens zijn met de inhoud van opgestelde notulen.

De betrokken personen en hun taken:

 • Secretaris
  Roept de vergadering bijeen.
  Stelt de vergaderagenda op.
  Is verantwoordelijk voor de verslaglegging.
 • Voorzitter
  Leidt de vergadering.
  Krijgt alle taken van secretaris wanneer er geen secretaris is.
 • Deelnemers
  Nemen deel aan de vergadering.
  Hebben invloed op besluitvorming.
 • Notulist/secretaresse
  De secretaris kan taken toevertrouwen aan een notulist/secretaresse:
  - opstellen convocatie en agenda
  - opstellen conceptnotulen

De secretaris/voorzitter kan bepaalde taken ook aan ánderen uitbesteden. Zo kan een externe notulist opdracht krijgen om conceptnotulen op te stellen.

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Juridische implicaties

Is de notulist verantwoordelijk voor de inhoudelijke jusitheid van notulen?

Voor een zorgvuldige beoordeling moet eerst worden gekeken naar het werkproces: hoe verloopt de totstandkoming van notulen precies? In de Info-mail vind je informatie over de vraag wie er precies verantwoordelijk is voor de inhoud van de notulen, en wat te doen als iemand vindt dat zijn/haar woorden niet goed zijn weergegeven.

In de Info-mail bij deze pagina:

 • Werkproces totstandkoming notulen.
 • Wie is inhoudlijk verantwoordelijk voor de notulen?
 • "Dat heb ik niet gezegd...!" (en hoe moet dat nu verder?)

Uitleg: Info-mail

Het online Kenniscentrum geeft algemene informatie. Genoeg om je te oriënteren op een bepaald onderwerp of thema.

Maar de ruimte ontbreekt om écht diepgaand in te gaan op de materie!
Wil je dus meer weten? Dan kan dat via een Info-mail. De info-mail gaat veel dieper in op het onderwerp en meestal worden ook voorbeelddocumenten meegestuurd. Makkelijk om te bewaren en later nog eens na te lezen!

De Info-mail is gratis en je ontvangt dan ook de nieuwsbrieven van Notuleren.nl.

Privacy en Disclaimer