cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Agendapunt: Sluiting

Het laatste onderdeel van de vergadering is de Sluiting.

Meestal duurt deze maar kort en komen er hooguit twee punten ter sprake:
het vaststellen van de datum van de volgende vergadering en het sluiten van de huidige vergadering.

 

Is de Sluiting belangrijk?

Er zijn voorzitters die daarnaast ook een korte samenvatting geven van hetgeen besproken is, die de afspraken herhalen die zijn gemaakt en het eventuele vervolgtraject aangeven. De aanpak kan dus per voorzitter nogal verschillen.

De sluiting is niet onbelangrijk: alles wat na dit punt besloten of besproken wordt is niet meer rechtsgeldig en hoeft dus ook niet genotuleerd te worden (zie de Opening voor een toelichting).

De notulist is pas klaar met het maken van de notulen als de vergadering door de voorzitter is gesloten. De sluitingstijd van de vergadering is dan ook het laatste wat de notulist noteert.

Sluiting in de notulen

De zin waarin staat dat de vergadering gesloten wordt, moet altijd de laatste zin van de notulen zijn.
Bij het agendapunt Sluiting vermeldt de notulist bijvoorbeeld:


9. Sluiting

De volgende vergadering zal zijn op 12 maart 2014 om 14.00 uur.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 uur.
 

Het is altijd de voorzitter die de vergadering sluit.

 

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Combinatie met andere agendapunten

Bij de opstelling van de vergaderagenda kan de Sluiting ook worden gecombineerd met andere agendapunten, bijvoorbeeld 'Rondvraag en Sluiting'.

Zo moet dat

Wanneer de Sluiting wordt gecombineerd met bijvoorbeeld de rondvraag dan is de sluiting de laatste zin van het verslag.

Meer leren

Het notuleren van de Sluiting komt ook aan de orde in de Cursus Notuleren Basis.

 

Informatie: Cursus Notuleren Basis

Privacy en Disclaimer