cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Agendapunt: Opening

Op de meeste vergaderagenda's vind je als eerste agendapunt de Opening. De Opening is in formele zin van groot belang want de Opening geeft aan op welk moment de vergadering precies is begonnen.

 

Is de Opening belangrijk?

De in een vergadering genomen besluiten en gemaakte afspraken hebben een bepaalde (juridische) status. Ze hebben een bepaalde rechtsgeldigheid.

Daarom is het belangrijk om de vergadering duidelijk af te bakenen met een begin en een einde. In de notulen moet worden aangegeven wanneer de vergadering is begonnen en ook wanneer de vergadering weer is gesloten. Ook schorsingen moeten in de notulen precies worden vermeld. Door deze afbakening wordt duidelijk gemaakt dat de in de notulen opgenomen afspraken en besluiten geldig zijn (en dus ook dat de afspraken en besluiten van voor/na de vergadering niet rechtsgeldig zijn).

Opening in de notulen

Bij het agendapunt Opening vermeldt de notulist:


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
 

Het is altijd de voorzitter die de vergadering opent en de voorzitter wordt in notulen altijd met 'de voorzitter' aangeduid.

Geef bij de Opening nooit meer tekst dan hier is weergegeven. Zaken als berichten van verhindering horen bij het agendapunt Mededelingen!

 

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Combinatie met andere agendapunten

Bij de opstelling van de vergaderagenda kan de Opening worden gecombineerd met andere agendapunten, bijvoorbeeld 'Opening en mededelingen' of 'Opening en vaststelling agenda'.

Zo moet dat

Wanneer de Opening wordt gecombineerd met de mededelingen of vaststelling van de agenda (in één agendapunt) dan bestaat er een vaste volgorde van informatie in de notulen.

In dit geval vermeldt de notulist altijd eerst de standaardzin "De voorzitter opent de vergadering..." en pas daarna de overige informatie zoals mededelingen of de vaststelling van de agenda.

Meer leren

Het notuleren van de Opening komt ook aan de orde in de Cursus Notuleren Basis.

 

Informatie: Cursus Notuleren Basis

Privacy en Disclaimer