cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Methodisch notuleren

Bij het methodisch notuleren verloopt het notuleren volgens een specifieke en goed doordachte aanpak.

 

Methodisch notuleren

Bij het methodisch notuleren volgt de notulist een systematische werkwijze. Een specifieke voorbereiding op de vergadering vormt hiervan de basis. In deze voorbereiding staan vragen centraal als 'welke verslagvorm gebruik ik voor deze notulen?' en 'wat is het vergaderkundige doel van elk afzonderlijk agendapunt?'.

Met deze specifieke voorbereiding wordt het mogelijk om tijdens de vergadering de Notuleermatrix toe te passen. De Notuleermatrix geeft aan de notulist concrete aanwijzingen welke informatie in de notulen moet worden opgenomen en welke informatie achterwege kan worden gelaten.

De belangrijkste voordelen van het methodisch notuleren zijn:

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Intuïtief notuleren

Verreweg de meeste notulisten gebruiken een intuïtieve aanpak bij het notuleren. Voorafgaand aan de vergadering bekijkt de notulist de vergaderagenda en leest het vorige verslag door. Tijdens de vergadering maakt de notulist aantekeningen waarbij wordt geprobeerd om zoveel mogelijk belangrijke zaken op te schrijven. Na de vergadering werkt de notulist de aantekeningen uit. De vorige notulen vormen hierbij het voorbeeld dat zo goed mogelijk wordt aangehouden.

De meeste notulisten hanteerden deze werkwijze al de eerste keer dat zij notuleerden en ook jaren later is hun aanpak van het notuleren niet veranderd!

Kijk eens naar je eigen aanpak bij het notuleren: is je werkwijze ongeveer zoals hiervoor beschreven? Dan notuleer je op een intuïtieve manier!

Misschien vraag je je wel af: "Wat is er mis met mijn werkwijze?" 
Ook met een intuïtieve aanpak bij het notuleren kunnen zeer goede resultaten behaald worden wat betreft vorm en inhoud van de notulen, zeker wanneer de notulist regelmatig dezelfde bijeenkomsten notuleert en zo ingewerkt raakt in de materie. Nadeel hiervan is echter dat het notuleren en uitwerken een erg tijdrovende bezigheid is en dat de notulist vaak in een grote onzekerheid verkeert over de vraag of de zaken die zij in de notulen opneemt ook inderdaad de essentie weergeven. Hoe weet je dat je geen belangrijke dingen vergeet en hoe weet je dat je geen overbodige zaken in de notulen opneemt?

Meer mogelijkheden met methodisch notuleren

De werkwijze van het methodisch notuleren opent ook nieuwe mogelijkheden. Het methodisch notuleren maakt het meestal mogelijk om al tijdens de vergadering een groot deel van de definitieve notulen te schrijven!

In de Cursus Notuleren Gevorderd wordt ingegaan op de werkwijze van het methodisch notuleren en het gebruik van de Notuleermatrix.

 

Informatie: Cursus Notuleren Gevorderd

Privacy en Disclaimer