cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Agendapunt: Mededelingen

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, komt meestal het agendapunt Mededelingen aan de orde. Dit agendapunt is meestal kort en heeft een informatief karakter.

 

Wat zijn mededelingen?

De mededelingen kunnen zeer divers zijn en variƫren van procedureafspraken tot actuele gebeurtenissen of het informeren over ziekte van bekenden.

Het doen van mededelingen is niet alleen voorbehouden aan de voorzitter: alle deelnemers aan de vergadering mogen tijdens dit agendapunt mededelingen doen en de voorzitter zal de leden van de vergadering meestal dan ook vragen of er nog mededelingen zijn.

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Mededelingen in de notulen

Een veel voorkomende mededeling is die van de voorzitter over de afwezigheid, al dan niet met kennisgeving vooraf, van een of meerdere deelnemers.
De notulist noteert dit in de presentielijst met de toevoeging 'm.k.' of 'z.k.'.

Andere mededelingen kunnen zijn het geven van informatie over het doel van de bijeenkomst, het geven van informatie over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bijeenkomst, het refereren aan vergaderafspraken of het doen van huishoudelijke mededelingen over pauzes, koffie en thee, en dergelijke.
Vat deze mededelingen in de notulen kort en kernachtig samen. Zijn er meerdere mededelingen? Gebruik dan opsomtekens voor een overzichtelijke weergave!


2. Mededelingen

De voorzitter heeft de volgende mededelingen:
- Mevrouw Jansen is verlaat wegens file.
- Er is een rookverbod in de vergaderruimte.
- Concept van Sociaal Jaarverslag ligt ter inzage.
 

 

Combinatie met andere agendapunten

Vaak wordt het agendapunt Mededelingen gecombineerd met een ander agendapunt: 'Opening en Mededelingen' of 'Mededelingen en Ingekomen stukken'.

Meer leren

Het notuleren van de Mededelingen komt in de Cursus Notuleren Basis aan de orde.

 

Informatie: Cursus Notuleren Basis

Privacy en Disclaimer