cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Stakende stemmen

In vergaderingen worden meestal ook besluiten genomen.
Dat kan op verschillende manieren.

Meestal gebeurt wat de meerderheid wil, dus 'de helft plus één beslist'.

 

Besluitvorming: stemmen

Om te bepalen wat de meerderheid wil, wordt meestal gestemd. Het aantal voorstemmen wordt vergeleken met het aantal tegenstemmen.
Het is mogelijk dat er precies evenveel voorstemmen zijn als tegenstemmen. We noemen dit: de stemmen staken. Maar hoe moet het dan verder...?

 

Voor het geval dat de stemmen staken zijn er verschillende scenario's.

In de meeste gevallen zal de voorzitter aangeven welk van deze scenario's van toepassing is.

Het zou goed zijn als er vooraf goede afspraken gemaakt zijn over het staken van de stemmen en de manier waarop hiermee wordt omgegaan. Organisaties kunnen dit vastleggen in statuten of reglementen, maar kunnen ook in een vergadering hierover een expliciete uitspraak doen.

 

Gratis online workshop

wo 14-12-2022: Discussies notuleren

Nu aanmelden!

Besluitvorming in notulen

Een goed begrip van besluitvormingsprocessen is voor een notulist erg belangrijk. Zo begrijp je beter 'wat er gebeurt' in een vergadering. Het helpt om de grote lijn beter te kunnen herkennen.

In de Cursus Notuleren Basis komen alle grondbeginselen van het notuleren aan de orde. Daarbij hoort ook het (op een correct manier) verwerken van alle besluiten in de notulen.

 

Informatie: Cursus Notuleren Basis

Privacy en Disclaimer