cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Papierloos vergaderen

Steeds meer bedrijven en organisaties willen papierloos vergaderen.

Het doel hiervan is om efficiënt én duurzaam te werken.
Op het verbruik van papier (kopiëren en printen) wordt bespaard.

 

Papierloos vergaderen in de praktijk

De precieze uitwerking van het papierloos vergaderen verschilt nogal per organisatie. Een veel gebruikte mogelijkheid is om alle deelnemers een iPad te geven en hierop alle vergaderstukken beschikbaar te maken. De vergaderstukken kunnen vooraf en tijdens de vergadering op de iPad worden geraadpleegd. En ook het maken van aantekeningen moet dan op de iPad gebeuren. Deelnemers nemen dus alleen de iPad mee naar de vergadering, en niets anders!

Notuleren en het papierloos vergaderen

Volledig papierloos werken is voor de notulist over het algemeen niet goed mogelijk. Als notulist is het noodzakelijk om bepaalde documenten afgedrukt bij je te hebben omdat je daarop notities maakt, zoals de tekstuele aanpassingen in de vorige notulen.

Een mogelijkheid is dat de notulist een gehele vrijstelling krijgt voor het papierloos werken. De notulist mag dan wel papier meenemen naar de vergadering en desgewenst de notulen ook met pen en papier maken.

Ook het verlenen van een gedeeltelijke vrijstelling is het overwegen waard. Je kunt dan ook erg papierzuinig werken, bijvoorbeeld de vergaderstukken wel digitaal en het notuleren met pen en papier.

Wordt er geen vrijstelling gegeven, dan zijn soms extra middelen nodig. De notulist moet voor het notuleren een laptop of een iPad gebruiken. Voor het raadplegen van vergaderstukken is dan een tweede apparaat nodig, bijvoorbeeld een extra laptop (of iPad).

 

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Notuleren met een tablet

Notuleren met een tablet lijkt in eerste instantie niet zo handig. Maar met de juiste apps en een aantal tips is notuleren met een tablet heel goed mogelijk. En notuleren met een tablet biedt zelfs een aantal handige functies, die bijvoorbeeld op de laptop niet mogelijk zijn.

Notuleren met de laptop

Notulisten die moeten overstappen van het notuleren met pen en papier naar het notuleren met de laptop vinden dit soms in eerste instantie moeilijk. Je moet meer tekstgericht werken want de grafische mogelijkheden (zetten van pijlen, omcirkelen etc.) zijn beperkter.

 

De cursus Cursus Notuleren Gevorderd is heel geschikt voor mensen die willen overstappen en voortaan notuleren met de laptop of met een tablet.

 

Informatie: Cursus Notuleren Gevorderd

Privacy en Disclaimer