cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Lezerspubliek

Wie notuleert, die schrijft.
En wie schrijft mag ervan uitgaan dat de tekst ook wordt gelezen.

Maar voor welk publiek schrijft de notulist nu eigenlijk?

 

Bepaal het lezerspubliek

Het schrijven van notulen is altijd gericht op een bepaald lezerspubliek. Voor verschillende vergaderingen is er een verschillend lezerspubliek.

Wanneer je nadenkt over je lezerspubliek, ga dan uit van een aantal concentrische cirkels (zoals in de afbeelding).

De kringen kunnen naar believen worden uitgebreid. De meest uitgebreide kring staat voor 'alle mensen'; de notulen worden dan bijvoorbeeld gepubliceerd op internet en zijn openbaar toegankelijk.

 

 

Gratis online workshop

do 18-8-2022: Actiepunten herkennen en noteren

Nu aanmelden!

Lezerspubliek en verslagvorm

Een goede notulist kiest een passende verslagvorm en houdt zo rekening met het lezerspubliek.

Als algemene vuistregel geldt: hoe minder kringen, hoe beknopter en korter de verslagvorm kan zijn. Maar er zijn veel meer overwegingen die een rol spelen bij de keuze van de juiste verslagvorm.

De keuze van de juiste verslagvorm komt aan de orde in verschillende cursussen, zoals de Cursus Notuleren Basis en de Cursus Notuleren Gevorderd.

 

Informatie: Cursus Notuleren Basis Informatie: Cursus Notuleren Gevorderd

Privacy en Disclaimer