cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

De Scriba: notuleren in de kerk

Scriba is de naam die veel gebruikt wordt voor een secretaris in een protestantse kerk. Het is vooral een organisatorische functie. De precieze invulling van de functie verschilt nogal per gemeente.

 

Taken van de scriba

De scriba heeft vooral administratieve en organisatorische taken. Vaak gaat het om het opstellen en aanleveren van documenten richting de kerkenraad, het plannen van vergaderingen, het bijhouden van het kerkelijk archief, maar ook het bijhouden van roosters of de ondersteuning bij praktische zaken zoals beamerpresentaties.

Het werk van de scriba is dus heel anders en meer zakelijk in vergelijking met de werkzaamheden van ouderlingen of diaken.

De scriba en de kerkenraadsvergadering

De scriba verzorgt het secretariaat van de kerkenraad. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de binnenkomende post op de juiste plaats terecht komt, maar ook het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen. Daarbij hoort ook het verzorgen van de agenda en de bijbehorende stukken, en de verslaglegging van de kerkenraadsvergaderingen.

Aandachtspunten notuleren kerkenraadsvergadering

Het notuleren van kerkenraadsvergaderingen moet op de zelfde manier gebeuren als andere vergaderingen. De aanpak inclusief een doordachte voorbereiding is niet anders.

Sommige gemeenten vinden het vooral belangrijk dat alles wat van belang kan zijn voor (het proces van) meningsvorming in de notulen wordt opgenomen.

 

Ben je scriba en is het notuleren voor jou nog een grote uitdaging? Dan is de Cursus Notuleren Basis of Cursus Notuleren Gevorderd (tijdwinst behalen) voor jou geschikt!

Privacy en Disclaimer