cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Agendapunt: de Rondvraag

Op de meeste vergaderagenda's vind je als een van de laatste agendapunten de Rondvraag.

De rondvraag is bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven om vragen te stellen naar aanleiding van wat er in de vergadering is besproken.

 

Wat gebeurt er bij de Rondvraag?

In de praktijk worden vooral vragen gesteld die meteen door een van de andere deelnemers beantwoord kunnen worden. Meestal zijn het vragen naar feitelijkheden, zoals: 'wanneer was ook al weer de personeelsbijeenkomst?' of 'heeft iemand al iets gehoord van...?'.

Het notuleren van de rondvraag is voor de notulist soms wat lastig, omdat je je niet kunt voorbereiden op de vragen die gesteld worden.

Hoort dit bij de rondvraag?

De rondvraag is bedoeld voor korte en informatieve vragen, waarop direct een antwoord kan worden gegeven.

In de praktijk kan er tijdens de rondvraag nog veel meer gebeuren...!

Een goede voorzitter grijpt direct in en laat dit niet gebeuren. Zijn er inderdaad belangrijke onderwerpen? Dan is het een mogelijkheid om deze op de agenda voor de volgende vergadering te zetten!

 

Gratis online workshop

wo 17-8-2022: Discussies notuleren

Nu aanmelden!

Rondvraag in de notulen

 • Gebruik opsomtekens wanneer er meer dan twee items aan de orde komen bij de rondvraag.
 • In het verslag vermeld je alle vragen die gesteld worden, ook al vind je de vraag niet tot de essentie behoren.
 • Vermeld altijd wie de vraag heeft gesteld, ook als je een verslag op onderwerp maakt!
 • Probeer het gegeven antwoord zo kernachtig mogelijk te formuleren.
 • Meer leren

  Het notuleren van de Rondvraag komt in de Cursus Notuleren Basis aan de orde.

   

  Informatie: Cursus Notuleren Basis

  Privacy en Disclaimer