cursus@notuleren.nl - (085) 877 8828

Actiepunten en besluiten

In de meeste vergaderingen worden diverse besluiten genomen en er wordt afgesproken wie bepaalde acties zal uitvoeren. Vaak worden er bij de notulen aparte actie- en besluitenlijsten bijgehouden. Wat is het verband tussen acties en besluiten? En hoort werkelijk elke afspraak die wordt gemaakt op de besluitenlijst? Of op de actielijst?

 

Praktijkvoorbeeld

Bij een organisatie wordt in een MT-vergadering de situatie rond een eventueel rookverbod in de kantine besproken. Na een discussie tussen voor- en tegenstanders wordt de knoop doorgehakt: de kantine wordt geheel rookvrij gemaakt. Er zullen 'niet-roken'-bordjes worden opgehangen en de asbakken worden weggehaald. Het rookverbod zal worden aangekondigd in het personeelsblad en op de interne website. De rokers krijgen buiten de gelegenheid om te roken onder een afdakje, dat nog moet worden gemaakt.

De organisatie hanteert een aparte besluitenlijst en een actielijst.

Kun jij de vijf actiepunten in dit voorbeeld herkennen? Weet je ook welke actiepunten op de actielijst horen, en welke je moet weglaten?

En hoeveel besluiten zie je in het voorbeeld?

Uitwerking voorbeeld

Bij deze pagina hoort een Info-mail. Daarin vind je veel aanvullende informatie over actiepunten en besluiten en een uitwerking van het hiervoor genoemde voorbeeld.

In de Info-mail bij deze pagina:

  • Hoe herken je een besluit?
  • Besluiten die NIET op de besluitenlijst horen.
  • Hoe verwerk je triviale besluiten?
  • De 5 actiepunten die bij dit voorbeeld horen.
  • De actiepunten die WEL op de actielijst horen.
  • Wat hebben actiepunten en besluiten met elkaar te maken?

Uitleg: Info-mail

Het online Kenniscentrum geeft algemene informatie. Genoeg om je te oriënteren op een bepaald onderwerp of thema.

Maar de ruimte ontbreekt om écht diepgaand in te gaan op de materie!
Wil je dus meer weten? Dan kan dat via een Info-mail. De info-mail gaat veel dieper in op het onderwerp en meestal worden ook voorbeelddocumenten meegestuurd. Makkelijk om te bewaren en later nog eens na te lezen!

De Info-mail is gratis en je ontvangt dan ook de nieuwsbrieven van Notuleren.nl.

Privacy en Disclaimer