Luie afkortingen

 

Hoewel je afkortingen als n.a.v. en m.b.t. voluit hoort te schrijven hoeven je notulen daardoor niet langer te worden. In de meeste gevallen is er namelijk een enkel korter woord dat je hiervoor in de plaats kunt gebruiken. Kijk eens:

 • Door middel van signaalwoorden herkent de notulist de hoofdzaken.
 • Met signaalwoorden herkent de notulist de hoofdzaken.
   
 • Er zijn geen opmerkingen met betrekking tot de conceptnotulen.
 • Er zijn geen opmerkingen over de conceptnotulen.

 • De agenda is ten behoeve van de deelnemers.
 • De agenda is voor de deelnemers.
   
 • Ten gevolge van het snelle praten vergeet de notulist het actiepunt.
 • Door het snelle praten vergeet de notulist het actiepunt.
   

Compacter schrijven

Bij het compacter schrijven pas je verschillende technieken toe. Hierdoor kun je veel beknopter notuleren zonder dat belangrijke informatie verloren gaat.

Voorbeeld

De onderstaande zin kun je korter maken.

De voorzitter van de vergadering trekt de conclusie dat het opgestelde plan niet uit te voeren is.

 

Dit kan ook met minder dan 6 woorden! Probeer de zin zo kort mogelijk te maken!

Je ontvangt feedback terug. Plus tips en technieken om meer compact te schrijven.

Meer gerichte informatie ontvangen? Geef dat hieronder aan!

Tips voor afkortingen

 

 • Gebruik geen luie afkortingen, maar schrijf deze voluit.
 • Namen van bedrijven, afdelingen en organisaties kun je afkorten als je weet dat alle lezers de afkorting kennen.
 • Voor de zekerheid schrijf je een afkorting die je wilt gebruiken de eerste keer voluit en daarna tussen haakjes de afkorting die je gebruikt.
   

Het correct noteren van namen van deelnemers komt aan de orde in de Cursus Notuleren Basis.

 

Info Cursus Notuleren Basis

 

Privacy en Disclaimer