De besluitenlijst

Als bijlage bij notulen kan een besluitenlijst (ook wel: toezeggingenlijst of afsprakenlijst) worden gevoegd.

De besluitenlijst is een overzicht van de besluiten die tijdens een vergadering zijn genomen.

 

Opbouw van de besluitenlijst

De besluitenlijst bestaat uit een tabel met een aantal kolommen. Meestal zie je kolommen zoals in dit voorbeeld.

Num Datum Wat
1. 14-02-2014 Implementatie van het nieuwe softwareprogramma "Eyes Only" in alle magazijnen
2. 14-02-2014 Vernietigen van alle materialen die niet meer verkocht kunnen worden
3. 16-05-2014 Aanstellen van nieuwe voorzitter voor het Dagelijks Bestuur
4. 16-05-2014 Bekendmaking vertrek van de heer De Gouw aan alle medewerkers
5. 16-05-2014 Opzetten nieuwe vestiging in Kopenhagen

Wat zie je in een besluitenlijst?

De nummering op een besluitenlijst is altijd doorlopend (niet onderbroken).

Vaak wordt bij elke vergadering een nieuwe besluitenlijst begonnen, maar er zijn ook organisaties waarbij nieuwe besluiten worden toegevoegd aan de (doorlopende) besluitenlijst.

 

in Capelle a/d IJssel

Notulen Formuleren

25-6-2019

Meer info

Nut van de besluitenlijst

Veel vergaderaars nemen niet de tijd om het hele verslag door te lezen, maar willen graag snel kunnen zien welke afspraken zijn gemaakt. Een besluitenlijst is meestal niet verplicht, maar wordt erg gewaardeerd door de vergaderaars.

Meer leren

In de Cursus Notuleren Basis leer je onder andere:

 

Informatie: Cursus Notuleren Basis

Privacy en Disclaimer