Agenda vergadering

Een goed opgestelde agenda is noodzakelijk voor een goede vergadering. Alleen zo kunnen de deelnemers zich voldoende voorbereiden en kan de vergadering gestructureerd en efficiënt verlopen.

 

Vergaderagenda

De agenda maken

Het opstellen van de vergaderagenda is formeel de taak van de secretaris van de vergadering. Bij verenigingen en ook bij OR-vergaderingen is dit een aparte functie voor de secretaris.
Is er geen aparte secretaris (zoals bij de meeste vergaderingen!) dan valt deze taak automatisch toe aan de voorzitter. De voorzitter kan deze taak delegeren. De secretaresse en/of notulist is dan een voor de hand liggende keuze.

Download voorbeeld agenda

Via de info-mail bij deze webpagina kun je veel verschillende voorbeelden van vergaderagenda's downloaden!

In de Info-mail bij deze pagina:

  • Praktische tips voor vergaderagenda's
  • Voorbeelden van vergaderagenda's downloaden.

Uitleg: Info-mail

Het online Kenniscentrum geeft algemene informatie. Genoeg om je te oriënteren op een bepaald onderwerp of thema.

Maar de ruimte ontbreekt om écht diepgaand in te gaan op de materie!
Wil je dus meer weten? Dan kan dat via een Info-mail. De info-mail gaat veel dieper in op het onderwerp en meestal worden ook voorbeelddocumenten meegestuurd. Makkelijk om te bewaren en later nog eens na te lezen!

De Info-mail is gratis en je ontvangt dan ook de nieuwsbrieven van Notuleren.nl.

 

in Capelle a/d IJssel

Cursus Notuleren Basis

14-4-2020

Meer info

Opbouw vergaderagenda

De vergaderagenda begint met een duidelijke kop. In één oogopslag moet duidelijk zijn om welke vergadering het gaat (naam, datum, tijd, locatie etc.).

Dan volgt een overzicht van de te bespreken onderwerpen: de agendapunten.

Er zijn twee soorten agendapunten: de vaste (steeds terugkerende) en de variabele agendapunten die telkens verschillend zijn.

Opening

De Opening is een vast agendapunt. De vergadering wordt formeel geopend, meestal met een welkomstwoord van de voorzitter.

Vaststelling van de agenda

Ook dit is een vast agendapunt. De deelnemers kunnen de conceptagenda wijzigen, bijvoorbeeld de volgorde van de agendapunten wijzigen en nieuwe agendapunten toevoegen.

Mededelingen

Bij dit vaste agendapunt horen de korte berichten ter kennisname, zoals berichten van verhindering.

Vorige notulen

Bij dit vaste agendapunt worden de conceptnotulen besproken met eventuele correcties, vaststelling van de notulen en eventuele actualiteiten naar aanleiding van de vorige notulen.

Ingekomen stukken

Ook dit is een vast agendapunt. Bespreking van de ingekomen stukken en besluiten over de afhandeling hiervan.

Bespreekpunten

Dit zijn de inhoudelijke onderwerpen die tijdens de vergadering besproken worden, de kern van de vergadering. Vaak zijn dit circa 3 of 4 onderwerpen, maar dit kunnen er ook veel meer zijn.

Deze agendapunten noemen we de variabele agendapunten.

Rondvraag

Bij dit vaste agendapunt krijgt iedereen de gelegenheid om korte, informatieve vragen te stellen.

Sluiting

Bij dit vaste agendapunt wordt de vergadering formeel gesloten door de voorzitter (soms met besluit over de volgende vergaderdatum).

Privacy en Disclaimer