De actielijst

Als bijlage bij de notulen kan een actielijst (ook wel: actiepuntenlijst) worden gevoegd.

De actielijst is een overzicht van de te ondernemen acties naar aanleiding van de vergadering.

 

Opbouw van de actielijst

De actielijst bestaat uit een tabel met een aantal kolommen. Meestal zie je kolommen zoals in dit voorbeeld.

 

Num Datum Wie Wat Wanneer
22. 14-02-2016 Simon Wit offerte 5-provider traject voorbereiden 28-02-2016
21. 14-02-2016 Gert Ham rondsturen verslag vergadering O.R., d.d. 21-01-2013 15-02-2016
18. 17-01-2016 Gert Ham contact opnemen met drukkerij inzake verhuisberichten 24-01-2016
15. 17-01-2016 Mark Kist voorstel maken voor belettering bedrijfswagens, 5 bedrijven selecteren 28-02-2016
9. 20-12-2015 Simon Wit advertentie plaatsen voor vacature secretaresse P&O 31-01-2016
4. 22-11-2015 Inge Kop uitvoeren concurrentieonderzoek 15-07-2016

Wat zie je in een actielijst?

 

Op de actielijst staan alleen actiepunten die nog moeten worden uitgevoerd, eventueel ook nog van voorgaande vergaderingen! Hierdoor kan de nummering van de actielijst onderbroken zijn zoals in het voorbeeld.

De actielijst is de actielijst van de vergadering van 14-2. Actiepunten 21 en 22 zijn nieuwe actiepunten.

De actiepunten 18, 15, 9 en 4 van voorgaande vergaderingen zijn kennelijk nog niet afgehandeld en staan dus nog op de lijst.

De tussenliggende actiepunten (20, 19, 17, 16 etc.) zijn al afgehandeld.

Nut van een actielijst

Veel vergaderaars nemen niet de tijd om het hele verslag door te lezen, maar willen graag snel kunnen zien welke taken ze moeten uitvoeren.

Een actielijst geeft deze informatie snel en overzichtelijk.

De actielijst is meestal niet verplicht, maar wordt vaak erg gewaardeerd door de vergaderaars.

 

Actielijst voorbeeld

Bekijk eens deze voorbeeld actielijst. Je kunt deze model actielijst gebruiken en zo nodig nog aanpassen aan je eigen wensen.

Download: actielijst voorbeeld

Zo moet dat

Beschouw de actielijst niet als een eenmalig opgesteld document!

Een actielijst is een document dat op verschillende momenten wordt bijgewerkt (geactualiseerd).

 

In de Cursus Notuleren Basis leer je hoe je met verschillende soorten actielijsten werkt.

Aan de orde komen bijvoorbeeld:

  • Werken met enkelvoudige en doorlopende actielijsten
  • De gecombineerde actiepunten- en besluitenlijst
  • Het opschonen van de actiepuntenlijst
  • Actielijsten systematisch archiveren

 

in Capelle a/d IJssel

Notulen Formuleren

25-6-2019

Meer info

Regelmatig tips over het notuleren in je mailbox?

Ontvang de nieuwsbrief!

Privacy en Disclaimer