Actiepunten herkennen

 

In het verslag van een MT-vergadering staat de volgende tekst. Hoeveel actiepunten kun je hierin ontdekken?

Het MT bespreekt de klacht van mevrouw Tan over het ontbreken van veiligheidsvoorzieningen op de werkvloer.
Het verantwoordelijke afdelingshoofd heeft de bestaande voorzieningen geïnventariseerd en vergeleken met de wettelijke vereisten. Ze voldoen aan de norm NEN-2017. Mevrouw Slagter zal onderzoeken of wettelijk verplichte voorzieningen ontbreken. Indien dit het geval is meldt zij dit aan het afdelingshoofd. Mevrouw Tan wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten naar aanleiding van haar klacht.

 

Zelftest

Wat vind jij:

Tips voor actiepunten

 

  • Actiepunten kun je altijd herkennen met signaalwoorden!
  • Houd niet alleen bij wat er gedaan moet worden, maar ook wie en wanneer.
  • Laat actiepunten in notulen goed opvallen.
  • Verwerk actiepunten in een overzichtelijke actielijst.
     

Het werken met actielijsten komt aan de orde in de Cursus Notuleren Basis.

 

Info Cursus Notuleren Basis

 

Privacy en Disclaimer