Vergadering notuleren

 

10 korte tips voor de eerste keer notuleren.

Help! Je moet plotseling voor het eerst een vergadering notuleren
maar je weet niet hoe dat moet. En tijd voor het volgen van een cursus is er niet.
Hoe pak je dit dan aan?

Om te beginnen: maak je niet ongerust! De meeste mensen zijn begonnen met het notuleren zonder eerst een cursus te volgen! Met behulp van je gezonde verstand en de volgende tips red je je zo goed mogelijk uit deze situatie.

Tip 1 - je voorbeeld

Bij het notuleren van een vergadering is het belangrijk dat je weet welk soort notulen men van je verwacht. Bestudeer daarom de notulen van de vorige vergadering en let vooral ook op de stijl, het taalgebruik, de gebruikte formuleringen etc.

Ook de uitgebreidheid is belangrijk: worden er veel details weergegeven of gaat het om een beknopte samenvatting?

Tip 2 - de vergaderagenda

Bestudeer de vergaderagenda!

De vergaderagenda is het belangrijkste document voor de notulist!

Tip 3 - de onderwerpen

Probeer in elk geval een globaal beeld te krijgen van de onderwerpen die besproken gaan worden. Een voorbespreking met de voorzitter helpt daarbij enorm!

Het doorlezen van alle vergaderstukken is vaak niet nodig, blader ze wel door!

Tip 4 - de hulpmiddelen

Zorg dat je makkelijk aantekeningen kunt maken tijdens de vergadering.

Bedenk wat voor jou het meest prettig is, bijvoorbeeld een laptop of tablet. Of gewoon met pen & papier.

Tip 5 - de hoofdzaken

Bij het notuleren van de vergadering: schrijf niet zoveel mogelijk op, maar schrijf alleen op wat je nodig hebt om later je notulen uit te werken.

Vraag je voortdurend af wat de hoofdzaken zijn van wat er wordt gezegd.

Tip 6 - besluiten en actiepunten

Let vooral op besluiten en actiepunten. Deze moeten altijd in de notulen worden opgenomen!

Tip 7 - vragen stellen

Vraag na de vergadering om een verduidelijking als dat nodig is.

De voorzitter en de deelnemers hebben er ook belang bij dat je goede notulen maakt!

Tip 8 - rust

Bij het uitwerken van je notulen wacht je niet te lang. Schrijf je notulen binnen 1 of 2 dagen na de vergadering.

Vind een rustige werkplek waar je niet gestoord wordt (door telefoon, collega's, mail).

Tip 9 - de uitwerking

Gebruik de notulen van de vorige vergadering als uitgangspunt.

Als het mogelijk is: vraag aan de voorzitter of het een goed uitgangspunt is. Het zou ook kunnen dat jouw verslag iets beknopter of meer uitgebreid mag worden!

Tip 10 - nalezen

Zijn jouw notulen af, lees ze dan nog eens rustig door. Vraag je af of het ook begrijpelijk is voor iemand die niet bij de vergadering aanwezig is geweest!

In veel organisaties is het gebruikelijk dat de voorzitter de notulen eerst nakijkt voordat deze verder worden verspreid.